Followers

Monday, January 2, 2012

Refleksi Diri: Sedekah

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Dan barangsiapa yang berbuat demikian, merekalah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah Kami berikan keoadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), "Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh".Dan Allah tidak akan menunda (kematian) seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

*Al-Munafiqun, Ayat 9-11*

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...